ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται και πάλι στη διάθεσή σας για την εξυπηρέτηση τηλεφωνικών αιτημάτων κατά τις ώρες που αναγράφονται στην Ιστσελίδα.