ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακά η εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας για τους/τις υποψηφίους/ες φοιτητές/τριες που δεν πληρούν το κριτήριο της άριστης ξένης γλώσσας.

Η εξέταση διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ "Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση" και αποτελεί απαραίτητο βήμα πριν από την πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη.