ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν λάβει στα προσωπικά τους email τις απαντητικές επιστολές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέχρι αύριο Παρασκευή 6/10/2023.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.