ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση παρέχει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σύμφωνα με το ΦΕΚ 6139 Τ. Β'/2023.