ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Σας ενημερώνουμε πως η επόμενη περίοδος υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών είναι 23/6/2023 - 7/7/2023.

Εάν πρόκειται να υποστηρίξετε εντός της περιόδου αυτής, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στη γραμματεία την Αίτηση Υποστήριξης Διπλωματικής Εργασίας.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα οριστεί έπειτα από δική σας επικοινωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.