ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΠΔΑΕ 2024

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για 80 θέσεις στο ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Δυνατότητα επιλογής ειδίκευσης (από το Β' Εξάμηνο σπουδών):

Δείτε την Προκήρυξη ΠΜΣ ΠΔΑΕ 2024-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2107277609, στο pdae@eds.uoa.gr ή στο Facebook.