ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Από τη Δευτέρα 26/6/2023 υπάρχει τεχνική βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα αποκατασταθεί. Ως εκ τούτου, η Γραμματεία του ΠΜΣ ΠΔΑΕ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των φοιτητών/τριων μέσω τηλεφώνου.

Καλούμε όποιον/α επιθυμεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: pdae@eds.uoa.gr