Π.Μ.Σ. Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κατευθύνσεις

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μία από τις δύο Κατευθύνσεις Σπουδών που λειτουργούν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

Κοινός άξονας των δύο κατευθύνσεων Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση, και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση είναι η εξειδίκευση και η προετοιμασία τόσο των εκπαιδευτικών εν ενεργεία όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εργασιακές απαιτήσεις της Πολιτικής, της Διοίκησης και της Αξιολόγησης τόσο στο επίπεδο των δομών (εκπαιδευτικής μονάδας, τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό) όσο και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) της ελληνικής εκπαίδευσης.