ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σήμερα, 25/7/2023 με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., το ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση αποκτά το δικαίωμα χορήγησης διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους/στις απόφοιτους/ες του. 

Αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ.