Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Π.Μ.Σ. Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΚΟΙΝΑ)

Μαθήματα Κορμού

Τα μαθήματα του ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Κατά το Β' εξάμηνο οι φοιτητές/τριες καλούνται να διαλέξουν κατεύθυνση. Τα μαθήματα είναι κοινά και επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Κατά το Γ' εξάμηνο σπουδών, τα μαθήματα είναι αποκλειστικά επιλογής βάση κατεύθυνσης. Τέλος, στο Δ' εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές/τριες, παρακολουθούν από το κοινό μάθημα "" Έρευνα στην Πράξη" και εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.


Περιγράμματα Μαθημάτων Κορμού (Κοινά Μαθήματα)

1. Μεθοδολογία Έρευνας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός και η συγγραφή μιας έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης. Το μάθημα συνδυάζει την παροχή θεωρητικών γνώσεων για το σχεδιασμό και τη συγγραφή μιας εμπειρικής έρευνας με την παρουσίαση και συζήτηση  παραδειγμάτων από το χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς και με τη διεξαγωγή σχετικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση διατυπώσουν το στόχο μιας έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα, να χειριστούν τις βασικές μεθόδους δειγματοληψίας, να αναπτύξουν βασικά εργαλεία συλλογής υλικού (ερωτηματολόγιο, οδηγό συνέντευξης, αρχειακές πηγές), να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα.

2. Ιστορία των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορική εξέλιξη των διοικητικών δομών και μηχανισμών της εκπαίδευσης, από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα, έως σήμερα. Σκοπός είναι η διερεύνηση των αιτίων, συνθηκών και διαδικασιών και η κατανόηση της χρησιμότητας της εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές  διαθέτουν μια σφαιρική εικόνα των μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση της εκπαίδευσης και αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, εκπαιδευτικής αλλαγής και της καινοτομίας σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας.

3. Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Σκοπός του μαθήματος είναι η οριοθέτηση της οργανωτικής και διοικητικής θεωρίας στην εκπαίδευση αλλά και στην εκπαιδευτική μονάδα καθώς και η εμβάθυνση στις βασικές θεωρίες της οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές διαφορές της οργάνωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών από τους υπόλοιπους και να διακρίνουν τις διοικητικές θεωρίες που είναι περισσότερο αποτελεσματικές για την  διοίκηση σχολικής μονάδας.

4. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη, η κατανόηση και η εξοικείωση ζητημάτων  μελέτης που θέτει ο θεσμός της σχολικής αξιολόγησης διερευνώμενος υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν οι εννοιολογικές διασαφηνίσεις και οι κοινωνικο-ιστορικές προσεγγίσεις της θεσμισμένης αξιολόγησης, οι κοινωνικοί παράγοντες της ταξινόμησης των μαθητών στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος (ζητήματα μελέτης και αναδεικνυόμενα αποτελέσματα), οι ερμηνευτικές θεωρίες για το ρόλο του θεσμού της σχολικής αξιολόγησης στην κοινωνική αναπαραγωγή, οι κοινωνικές θεωρίες του θεσμού και της διεργασίας θέσμισης, καθώς και η συμβολή των κοινωνικών θεωριών του θεσμού στη διαύγαση της σχολικής αξιολόγησης ως κοινωνικό πράττειν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά τα σύγχρονα ζητήματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε σχολικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

5. Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των εκπαιδευτικών «λόγων» και πρακτικών, η ανάλυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η εμβάθυνση στις πολιτικές οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος, η κριτική διερεύνηση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής με τη διοίκηση και λειτουργία  των εκπαιδευτικών μονάδων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση  να προσεγγίζουν κριτικά τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που εκπορεύονται από την πολιτεία, να διακρίνουν τους επιμέρους στόχους και τις επιπτώσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και να προσεγγίζουν κριτικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.

6. Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Κοινωνικές Διατάξεις της Αξιολόγησης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του σχολικού θεσμού ως κοινωνικού οργανισμού και η ανάλυση του έργου που επιτελεί το σχολείο, όπως αυτός αποτυπώνεται μέσα από τις κοινωνικές του λειτουργίες τόσο στο επίπεδο των εκπαιδευτικών (βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη) όσο και των μαθητών (αναπαραγωγή, επιλογή, κοινωνική κινητικότητα, αντισταθμιστικός χαρακτήρας). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να κατανοούν το πλαίσιο λειτουργίας, τις κοινωνικές διαστάσεις και τα αποτελέσματα του σχολικού οργανισμού σε ζητήματα όπως η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική διαρροή, η σχολική αποτυχία, η ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, η σχολική επιλογή, οι πρακτικές της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

7. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και της Αποτελεσματικότητας της Σχολικής Μονάδας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του σχολείου ως «οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης». Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο για τις αλλαγές στο ρόλο του σχολείου και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται για τα στελέχη της εκπαίδευσης και για τους εκπαιδευτικούς. Έμφαση ζητήματα όπως η διακυβέρνηση στο χώρο της εκπαίδευσης, οι μορφές αξιολόγησης και λογοδοσίας, η ενίσχυση της σχετικής αυτονομίας και της αυτοαξιολόγησης των σχολείων, ο μεταβαλλόμενος ρόλος και η επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά τις αλλαγές στο ρόλο του σχολείου που λειτουργεί ως «οργανισμός και ως κοινότητα μάθησης» και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται για την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

8. Έρευνα στην Πράξη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών που αξιοποιούνται στην έρευνα και ειδικότερα η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις πρακτικές της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες τόσο για την εξαγωγή μεθοδολογικά έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας όσο και για τη χρήση αυτών των δεξιοτήτων μελλοντικά, ως ερευνητές και επιστήμονες της εκπαίδευσης.

9. Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους (δ' εξάμηνο), οι φοιτητές συντάσσουν τη διπλωματική τους εργασία. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη έρευνα που αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό κομμάτι. Κάθε φοιτητής/τρια υποστηρίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του/της, ο οποίος αναλαμβάνει να τον καθοδηγεί και τον υποστηρίζει στην έρευνα που πραγματοποιεί. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής μετά τη λήξη του δ' εξαμήνου και βαθμολογείται. Η συγγραφή και η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.