ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ανακοινώνουμε την έγκριση χορήγησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση: Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΠΜΣ ΠΔΑΕ