ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ ΠΔΑΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2022-2024

ΝΕΟ | Παράταση Προκήρυξης ΠΜΣ ΠΔΑΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2022-2024

Η προκήρυξη για το νέο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση πήρε παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου! Προλάβετε να κάνετε την αίτησή σας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στη Νέα Προκήρυξη ΠΜΣ ΠΔΑΕ 2022-2024.